Stichting de Kapberg

Coronavirus:

  • Vanaf 19 mei zijn er weer lessen voor ruiters van alle leeftijden. Klik hier voor meer informatie.
  • Kleding kan nog steeds iedere ochtend tussen 9 en 11 uur naar de kledingcontainer bij De Kapberg gebracht worden. Ook de huis-aan-huis inzamelingacties gaan door.

De Kapberg is een manege voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die tijdens de paardrijlessen speciale begeleiding nodig hebben.

Op deze website kun je informatie vinden over wie we zijn en wat de mogelijkheden zijn bij onze manege.

Bij ons rijden kinderen (vanaf 6 jaar) en volwassenen die graag willen paardrijden, maar extra aanpassingen en/of begeleiding nodig hebben.

Onze ruiters hebben zowel lichamelijk als psychisch baat bij het rijden op en het omgaan met paarden.
Zij rijden onder de deskundige leiding van gediplomeerde instructrices.

Naast de instructrices zijn er een groot aantal vrijwilligers, om de ruiters tijdens de lessen te begeleiden.

Daarnaast zijn de verzorging van de paarden en het onderhoud van gebouwen en weiden ook in handen van vrijwilligers.

Wij zijn een stichting met een ANBI-status (RSIN 8034.35.101).

Erkend leerbedrijf