Stichting de Kapberg

Coronavirus:

  • Vanaf woensdag 3 maart mogen er weer paardrijlessen worden gegeven aan jongeren tot en met 26 jaar. De lessen mogen alleen nog in de buitenbak worden gegeven.
    Als rijden buiten niet mogelijk is door weersomstandigheden of door de slechte conditie van de buitenbak, dan zullen we de les af moeten zeggen. De instructrices nemen contact op om lestijden af te spreken.
    Het is jammer dat de ruiters van 27 jaar en ouder nog even moeten wachten. We hopen van harte dat ook zij snel weer kunnen komen rijden.
  • Kleding kan nog steeds iedere ochtend tussen 9 en 11 uur naar de kledingcontainer bij De Kapberg gebracht worden. Ook de huis-aan-huis inzamelingacties gaan door.

De Kapberg is een manege voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die tijdens de paardrijlessen speciale begeleiding nodig hebben.

Op deze website kun je informatie vinden over wie we zijn en wat de mogelijkheden zijn bij onze manege.

Bij ons rijden kinderen (vanaf 6 jaar) en volwassenen die graag willen paardrijden, maar extra aanpassingen en/of begeleiding nodig hebben.

Onze ruiters hebben zowel lichamelijk als psychisch baat bij het rijden op en het omgaan met paarden.
Zij rijden onder de deskundige leiding van gediplomeerde instructrices.

Naast de instructrices zijn er een groot aantal vrijwilligers, om de ruiters tijdens de lessen te begeleiden.

Daarnaast zijn de verzorging van de paarden en het onderhoud van gebouwen en weiden ook in handen van vrijwilligers.

Wij zijn een stichting met een ANBI-status (RSIN 8034.35.101).

Erkend leerbedrijf