Instructrices

Momenteel zijn er 3 instructrices actief, die samen zorg dragen voor de lessen aan onze ruiters en de training van de vrijwilligers.

Instructrices:

Mw. Marlien van Kempen (dinsdagavond)
Marlien
Mw. Miranda Seinen (vrijdagmiddag)
Miranda
Mw. Sandra Fokkens (donderdagavond)
Sandra

De lessen van de zaterdagochtend worden momenteel door Marlien van Kempen en Miranda Seinen gegeven.