De geschiedenis

Een stukje geschiedenis . . .

In 1969 zijn Bart en Cis Deus in Hengelo gestart met het paardrijden voor mensen met een beperking. Dit deden zij samen met hun zonen Freek, Frank en Bart.

In een rijbak, aangelegd in een weiland, reden 4 ruiters de eerste rondjes. Als clubhuis diende een hooi-opslag; een zogenaamde “Kapberg”. Hieraan ontleent de stichting haar naam. Karel Buitinga is hier vrij gauw bijgekomen en als secretaris van het toenmalige bestuur mede-oprichter van de stichting. Stichting “De Kapberg” is in 1972 statutair gevestigd.

Over belangstelling valt niet te klagen. De Kapberg groeit in 20 jaar van 4 naar 40 ruiters. De laatste jaren is zij uitgegroeid tot 65 ruiters.

In 1974 werd verhuizing naar een groter onderkomen noodzakelijk. Op de gepachte werd een rijbak gebouwd. De Rotary clubs Hengelo Centrum en Hengelo Driene hebben de stal en het clubhuis gebouwd. De leden van de Rotary clubs en leden zijn tevens behulpzaam geweest bij het zelfstandig worden van de Kapberg. Acties onder de Hengelose bevolking maakten het mogelijk om in 1978 deze accommodatie te kopen.

De aanleg van de ontsluitingsweg t.b.v. de Vossebelt en Slangebeek maakten in 1994 een tweede verhuizing noodzakelijk. De gemeente Hengelo gaf haar medewerking aan de aankoop van een stuk grond aan de Dijksweg, waarop een overdekte manege werd gebouwd.

Met weemoed werd de oude vertrouwde stek verlaten. In 1995 werd de nieuwe overdekte manege in gebruik genomen.
Een plek waar een ieder zich intussen weer thuis voelt en het paardrijden hopelijk voor een lange tijd gewaarborgd is.