Contributie

De contributie bedraagt €25,00 per maand, 12x per jaar.
De ruiter krijgt daarvoor 1 x per week een half uur les.

Een ruiter krijgt per maand vijf euro korting indien de ruiter:

  • Twee maal per week rijdt of
  • Tweede gezinslid is

Is er thuis te weinig geld voor de contributie dan kunt u via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Hengelo-Borne de contributie bijna volledig vergoed krijgen.

Voor knellende financiële situaties kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.