Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als onderstaand:

Voorzitter Thea Lohuis
Secretaris Herman Aalderink
Penningmeester Ellen Rottink
Algemeen bestuurslid Emil de Vente
Algemeen bestuurslid Marijke ten Bruggencate
Algemeen bestuurslid Tjeerd Buitinga
Algemeen bestuurslid Nympha Kiphardt

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het bestuur van Stichting De Kapberg is verantwoordelijk voor de continuïteit van het paardrijden met mensen met een beperking en de vrijwilligers hierbij betrokken.
Dit betekent een financiële als ook een organisatorische verantwoordelijkheid. Financieel: het zorgen voor een gezonde financiële basis door het verkrijgen van voldoende inkomsten, zoals lesgelden, subsidies, giften, donaties en dergelijke.
Organisatorisch: het zorgen dat ruiters en vrijwilligers zich bij De Kapberg thuis voelen zodat een gemotiveerd team van vrijwilligers de ruiters tijdens de lessen begeleiden.