Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als onderstaand:

Voorzitter René Haafkes
Secretaris Edwin van der Veeke
Penningmeester en tweede aanspreekpunt Erik Muijsert
Algemeen bestuurslid Marijke ten Bruggencate
Algemeen bestuurslid Marloes Leusink
Algemeen bestuurslid Alex Deunk

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het bestuur van Stichting De Kapberg is verantwoordelijk voor de continuïteit van het paardrijden met mensen met een beperking en de vrijwilligers hierbij betrokken.
Dit betekent een financiële als ook een organisatorische verantwoordelijkheid. Financieel: het zorgen voor een gezonde financiële basis door het verkrijgen van voldoende inkomsten, zoals lesgelden, subsidies, giften, donaties en dergelijke.
Organisatorisch: het zorgen dat ruiters en vrijwilligers zich bij De Kapberg thuis voelen zodat een gemotiveerd team van vrijwilligers de ruiters tijdens de lessen begeleiden.