Financiën en ANBI

Stichting De Kapberg is door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Naam van de instelling: Stichting De Kapberg
RSIN/fiscaal nummer: 8034.35.101
Nummer van Kamer van Koophandel: 41027208

U begrijpt dat aan het paardrijden met mensen met een beperking een prijskaartje hangt. Binnen De Kapberg wordt ernaar gestreefd de contributie zo laag mogelijk te houden, zodat financiën geen drempel mogen zijn om te komen paardrijden. Dit betekent dat wij het overgrote deel van onze gelden uit andere bronnen moeten verkrijgen.

Een belangrijke bron van inkomsten zijn schenkingen. Uw schenking is zeer welkom en stelt ons in staat het paardrijden voor mensen met een beperking een stevig (financieel) fundament te geven voor de toekomst. Voor verdere informatie zie de pagina Ondersteuning.

De opbrengst van de Kledingactie, die jaarlijks onder verantwoordelijkheid van de V.P.G.O. (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning) wordt georganiseerd is een belangrijke bron van inkomsten. U kunt uw kleding ook direct naar De Kapberg brengen. Dit kan tijdens de ochtenden (tot ca. 11 uur) en tijdens de lessen.

Een andere belangrijke bron van inkomsten zijn subsidies van de gemeenten Hengelo en Borne.

Beloningsbeleid

Niemand van het bestuur of de vrijwilligers krijgt een beloning.
De instructrices ontvangen een (onkosten)vergoeding.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen

Hier kunt u het ‘Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2023‘ bekijken.

Balans, exploitatierekening en toelichting jaarrekening 2023

Hier kunt u het ‘Financieel jaarverslag 2023‘ bekijken.

Rekeningnummers

NL22 ABNA 0590 4146 23
Stichting de Kapberg
Gentiaan 27
7621 BE Borne

NL68 INGB 0000 0022 88
Stichting de Kapberg
t.n.v. E. Rottink
Gentiaan 27
7621 BE Borne

Standaardformulieren publicatieplicht ANBI algemeen voorgaande jaren:
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2022
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2021
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2020

Financiële jaarverslagen voorgaande jaren:
Financieel jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018
Financiën en ANBI 2017
Financiën en ANBI 2016
Financiën en ANBI 2015