Financiën en ANBI 2017

Stichting De Kapberg is door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Naam van de instelling: Stichting De Kapberg
RSIN/fiscaal nummer: 8034.35.101
Nummer van Kamer van Koophandel: 41027208

U begrijpt dat aan het paardrijden met mensen met een beperking een prijskaartje hangt. Binnen De Kapberg wordt ernaar gestreefd de contributie zo laag mogelijk te houden, zodat financiën geen drempel mogen zijn om te komen paardrijden. Dit betekent dat wij het overgrote deel van onze gelden uit andere bronnen moeten verkrijgen.

Een belangrijke bron van inkomsten zijn schenkingen. Uw schenking is zeer welkom en stelt ons in staat het paardrijden voor mensen met een beperking een stevig (financieel) fundament te geven voor de toekomst. Voor verdere informatie zie de pagina Ondersteuning.

De opbrengst van de Kledingactie, die jaarlijks onder verantwoordelijkheid van de V.P.G.O. (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost) wordt georganiseerd is een belangrijke bron van inkomsten. U kunt uw kleding ook direct naar De Kapberg brengen. Dit kan tijdens de ochtenden (tot ca. 11 uur) en tijdens de lessen.

Een andere belangrijke bron van inkomsten zijn subsidies van de gemeenten Hengelo en Borne.

Beloningsbeleid

Niemand van het bestuur of de vrijwilligers krijgt een beloning.
De instructrices ontvangen een (onkosten)vergoeding.

Balans 2017

Hier kunt u de Balans 2017 downloaden.

Toelichting jaarrekening 2017

Het jaar 2017 heeft een negatief resultaat opgeleverd van ca. € 1.200,=.
In 2016 was het negatieve resultaat nog ca. € 23.500,=.
De hoofdredenen van dit lagere negatieve resultaat zijn:

  • We schrijven niet meer af op de gebouwen omdat de WOZ waarde hoger is dan de boekwaarde, besparing ca. € 10.350.
  • De opbrengst van de kleding actie is ca. € 7.100,= hoger dan in 2016.
  • De post van de Giften/donatie is ca. € 6.100,= hoger dan in 2016.
  • Bij een groot aantal posten zijn kleine overschrijdingen op getreden voor ca. € 1.250,=.

Om de begroting in de komende jaren sluitend te krijgen zijn er acties uitgezet om kosten te verminderen en het verhuren van de manege aan derde uit te breiden. Verder is besloten om per 01-01-2018 de lesgelden te verhogen naar € 22,50 per maand.

Rekeningnummers

NL22 ABNA 0590 4146 23
Stichting de Kapberg
Gentiaan 27
7621 BE Borne

NL68 INGB 0000 0022 88
Stichting de Kapberg
t.n.v. E. Rottink
Gentiaan 27
7621 BE Borne

Terug naar de actuele Financiën en ANBI