Kledingactie

U begrijpt dat aan het paardrijden met mensen met een beperking een prijskaartje hangt. Binnen “De Kapberg” wordt ernaar gestreefd de contributie zo laag mogelijk te houden, zodat financiën geen drempel mogen zijn om te komen paardrijden. Dit betekent dat wij het overgrote deel van onze gelden uit andere bronnen (giften en donaties) moeten verkrijgen.

De opbrengst van de Kledingactie, die jaarlijks onder verantwoordelijkheid van de V.P.G.O. (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost) wordt georganiseerd is een belangrijke bron van inkomsten.

U kunt uw kleding ook direct naar de container bij De Kapberg brengen. Dit kan tijdens de ochtenden (tot ca 11 uur) en tijdens de lessen. De opbrengst hiervan komt geheel ten bate van De Kapberg.

Het volgende mag in de container:

  • Kleding
  • Schoenen
  • Dekbedhoezen en kussenslopen
  • Gordijnen

kledingactie2