Ondersteuning

Onze stichting is afhankelijk van onze giftgevers. We ontvangen op verschillende wijze onze giften waar we zeer dankbaar voor zijn.

Eenmalige ondersteuning: individuen of bedrijven kiezen er voor om eenmalig een financiële ondersteuning te geven, al dan niet gekoppeld aan een concreet omschreven doel.

Structurele ondersteuning: individuen of bedrijven kiezen er voor om structureel een financiële ondersteuning te geven.

Vrijwilligersdagen: veel bedrijven kiezen er voor om een keer per jaar zich als bedrijf een dag in te zetten voor een goed doel. Ook wij hebben meerdere keren zo’n gift mogen ontvangen. Van tevoren wordt afgesproken wat er nodig is qua taken. Neemt u gerust contact met ons op om te kijken wat hierin mogelijk is.

Een gift in natura: we hebben de laatste jaren meerdere keren een paard gekregen. Dit scheelt ons duizenden euro’s die we dan voor andere belangrijke zaken kunnen gebruiken.

Erfenis: ook hebben we een aantal keer mee mogen maken dat iemand de keus gemaakt had om na overlijden, geld na te laten aan onze stichting. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat we konden uitbouwen. Hierdoor hebben we een grote hooi/stro-opslag weten te creëren  en kunnen we al onze apparatuur onder dak zetten.

Mocht u onze stichting willen ondersteunen, neemt u dan contact op met onze penningmeester Ellen Rottink. U kunt haar bereiken op penningmeester@stichtingdekapberg.nl

We zijn al onze giftgevers dankbaar, zij zorgen dat we geschikte paarden kunnen aanschaffen, ons gebouw in goede staat verkeerd en dat vele ruiters elke week kunnen genieten van het paardrijden.