Paardrijden

Stichting de Kapberg heeft als doelstelling geformuleerd:

Bij De Kapberg rijden ruiters, die vanwege hun lichamelijke, geestelijke en/of zintuiglijke beperking tijdens de paardrijlessen speciale begeleiding nodig hebben.

Plezier hebben in het rijden staat hoog in het vaandel van De Kapberg. Hierdoor ontstaat een basis van vertrouwen tussen ruiter en begeleider, welke kan dienen voor de verdere ontwikkeling van de ruiter; niet alleen op hippisch, maar ook op sociaal en therapeutisch gebied.

Het paardrijden is voor iemand met een beperking, net als voor ieder ander, een sport en een vorm van tijdsbesteding.
Er is echter meer. Want het lid zijn van een club brengt plezier en gezelligheid; ook de sociale ontwikkeling en vaardigheden zijn belangrijk. Het helpt isolement voorkomen.

Naast dit recreatieve aspect heeft het paardrijden ook een positieve invloed op de lichamelijke ontwikkeling. Het evenwichtsgevoel en de coördinatie van bewegingen worden door het rijden verder ontwikkeld.
Door het ontspannen en aanspannen van de spieren worden zij versterkt. De lichaamswarmte van een paard heeft namelijk een positieve invloed op de verkrampte spieren.
Het bewegen in de vrije ruimte, niet gehinderd door je beperking, versterkt het gevoel van eigenwaarde en zelfbewustzijn. Al met al aspecten die het rijden voor mensen met een beperking niet alleen tot een “therapeutische sport” maken, maar die de ruiters en amazones ook veel plezier geven.

De lessen worden gegeven door gediplomeerde instructrices met een speciale opleiding voor het geven van paardrijlessen aan mensen met een beperking / handicap. Tijdens de lessen kunnen zij een beroep doen op een grote groep van enthousiaste vrijwilligers (het begeleidend team). Deze geven onder verantwoordelijkheid van de instructrice lessen en doen oefeningen met de ruiters en amazones.

Wanneer dat nodig is, kan een beroep gedaan worden op deskundigen; zoals fysiotherapeut, arts en (ortho)-pedagoog.