Financiën en ANBI 2015

Stichting De Kapberg is door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Naam van de instelling: Stichting De Kapberg
RSIN/fiscaal nummer: 8034.35.101
Nummer van Kamer van Koophandel: 41027208

U begrijpt dat aan het paardrijden met mensen met een beperking een prijskaartje hangt. Binnen De Kapberg wordt ernaar gestreefd de contributie zo laag mogelijk te houden, zodat financiën geen drempel mogen zijn om te komen paardrijden. Dit betekent dat wij het overgrote deel van onze gelden uit andere bronnen moeten verkrijgen.

Een belangrijke bron van inkomsten zijn schenkingen. Uw schenking is zeer welkom en stelt ons in staat het paardrijden voor mensen met een beperking een stevig (financieel) fundament te geven voor de toekomst. Voor verdere informatie zie de pagina Ondersteuning.

De opbrengst van de Kledingactie, die jaarlijks onder verantwoordelijkheid van de V.P.G.O. (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost) wordt georganiseerd is een belangrijke bron van inkomsten. U kunt uw kleding ook direct naar De Kapberg brengen. Dit kan tijdens de ochtenden (tot ca. 11 uur) en tijdens de lessen.

Beloningsbeleid

Niemand van het bestuur of de vrijwilligers krijgt een beloning.
De instructrices ontvangen een (onkosten)vergoeding.

Balans 2015

Hier kunt u de Balans 2015 downloaden.

Toelichting jaarrekening 2015

Het jaar 2015 heeft een negatief resultaat opgeleverd van ca. € 18.700,=.
De navolgende oorzaken liggen hieraan ten grondslag:

– Afschrijving gebouwen, paarden en harnachement: € 9.875,=
– Onderhoud en afbouw nieuwbouw: € 1.500,=
– Paardenvoer, gestegen kosten t.o.v. 2014: € 1.900,=
– Diverse, waaronder energie: € 500,=
– Teruglopende donaties en giften: € 2.500,=
– Structureel tekort: € 2.425,=

Om de begroting in de komende jaren sluitend te krijgen zijn er acties uitgezet om kosten
te verminderen en is er een sponsorcommissie benoemd om meer inkomsten te genereren.

Een andere belangrijke bron van inkomsten zijn subsidies van de gemeenten Hengelo en Borne.

Rekeningnummers

NL22 ABNA 0590 4146 23
Stichting de Kapberg
Fien de La Marstraat 21
7558 MB Hengelo

NL68 INGB 0000 0022 88
Stichting de Kapberg
t.n.v. E. Muijsert
Fien de La Marstraat 21
7558 MB Hengelo

Terug naar de actuele Financiën en ANBI